VİZYONUMUZ
Öğrencilerimizin kişisel potansiyelini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunarak ‘dünya insanı’ yetiştirmektir. 
MİSYONUMUZ
Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, eğitim ve öğretimi çağdaş bir altyapıyla evrensel standartlarda yürütmek ve ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almaktır.
DEĞERLERİMİZ
Milletin değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa etmek, milletin kendi öz değerlerine uygun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan yetiştirmek, bilime odaklı, ulusal ve kültürel değerlere duyarlı, estetik değerlere sahip, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme doğrultusunda okulumuzda değerler eğitimi programı uygulanmaktadır.
  • Adalet
  • Dostluk
  • Dürüstlük
  • Öz Denetim
  • Sabır
  • Saygı
  • Sevgi
  • Sorumluluk
  • Vatanseverlik
  • Yardımseverlik