TEDEM Eğitim Kurumları olarak ilerlemeci eğitim felsefesine sahibiz. İlerlemecilik, bireyin dinamik yönüne ağırlık getirerek, onun grup sürecine katılmasını sağlayarak, bilimsel yöntemleri kullanarak kendi kendisini gerçekleştirmesine önem vermektir.

Eğitimdeki esas amacın temel değerlerine sahip ve saygılı, milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık ve aynı zamanda da geleceğe emin adımlarla yürüyen bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.

Bu düşünceden hareketle öğrencinin merkeze alındığı ve bir bütün olarak değerlendirildiği eğitim-öğretimi hedefliyoruz.

Eğitimde önemli olan öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını sağlamaktır. Öğretmenin görevi, öğrencileri yönetmek değil, öğrencilere rehberlik etmektir. Bunun için de öğretmen öğrencisini her yönüyle tanımalı ve maddi-manevi problemlerinin çözümünde bir yol gösterici konumunda olmalıdır.

Okul;  yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olmalıdır. Okulda öğrencilere uygun öğretim ortamları hazırlanırken yapılan ders içi ve ders dışı etkinliklerle hayatında karşılaşacağı durumlara yer verilmelidir.

Eğitim Felsefemiz Kapsamında TEDEM Koleji öğrencisinden beklenen nitelikler:

  • Türk Milleti’ne layık bir evlat olmanın gereklerini yerine getirir.
  • Atalarından miras kalan vatanının tarihini bilir ve kendisinden sonraki kuşaklara aktarır.
  • Örf, adet ve geleneklere saygılıdır; kültürüne ve sahip olduğu değerlere bağlıdır.
  • Görev ve sorumluluklarını zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirir.
  • Toplum içinde tavır, tutum ve davranışları ile örnek oluşturur.
  • Çevreye karşı duyarlıdır.
  • Selamlaşma, özür dileme, teşekkür etme vb. nezaket sözcüklerini sıklıkla kullanır.
  • Resmi tören ve okula ait etkinliklere katılır.
  • Okuldaki demokratik seçim ortamlarına aktif katılım sağlar.