Temel Değerlere sahip Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modeli

Her çocuk özel yeteneklere sahip olarak doğar ve her biri yaptıklarıyla, hayalleriyle, değerleriyle, birikimleriyle, iç dünyalarıyla biriciktir ve önemlidir. Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu yetenekler ya körelir ya da gelişir. Bu konudaki farkındalığımız ve her çocuğun kendi içinde kocaman bir dünya oluşuna dair inancımız; her öğrencimize özel bir Bireysel Öğrenme Yaklaşımımızı belirlememize vesile olmuştur.

Temel Değerlere sahip Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modelimiz çerçevesinde geliştirilen Bireysel Öğrenme Yaklaşımıyla her öğrencimizin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özellikleri keşfedilerek her çocuğa bireysel rehberlik sunulmaktadır. Eğitim koçlarımız ve rehberlik servisiyle yıl boyu takibi yapılmaktadır. Böylece her öğrencimizi bütün yönüyle tanıyarak, onların küçük yaşlardan itibaren geleceklerine bilinçli bir şekilde yön verebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Her çocuk diğerlerinden farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine sahiptir. Çocuklar bu farklılıkları göz ardı edilerek standart bir eğitime tabi tutulmaları durumunda hayatları boyunca hak ettikleri başarıya ulaşamayacaklardır. Çocuğunuzun bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak, okul yaşamına uyumu ve akademik becerilerinin geliştirilmesi yönünde sağlam bir temel atıyoruz. Sadece akademik eğitimin verildiği bir okul değil, aynı zamanda da bir yaşam merkezi olarak çocuklarımızın bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri duygusal ve bilişsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlayarak çocukları bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan hayata hazırlamayı amaçlamaktadır.

 

Eğitim programımız; tüm öğrencilerin kendilerine uygun öğrenme ortamları sunulduğunda tam öğrenmeyi gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.